โรงพยาบาลสันทราย ประชุมวางแผนงานด้านการเก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบ การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลแม่ข่าย ปีที่ 1

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลสันทราย ได้ประชุมทีมเพื่อวางแผนงานด้านการเก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบ และยืนยันแนวทางการทำ UI แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลแม่ข่าย ปีที่ 1 ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในกลุ่มเครือบริการที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-03-20
ผู้เผยแพร่
Admin