คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมทำแผนตอบโต้รับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ COVID-19 ระยะที่ 3

วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมทำแผนตอบโต้รับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ COVID-19 ระยะที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมทำแผน ภายใต้ โครงการการพัฒนาแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรค COVID-19 แบบบูรณาการระดับจังหวัด ห้องประชุม เจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-03-20
ผู้เผยแพร่
Admin