สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล กับคณะสาธารณสุขศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการรับมือโรคระบาด

วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล คณะสาธารณสุขศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการรับมือโรคระบาด COVID-19 ให้สามารถนำไปใช้ในการคัดกรองบันทึกติดตามเป็นแบบฟอร์มหลักในการรับมือร่วมกับทุกภาคส่วนสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภาตใต้โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังโรค การจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-04-02
ผู้เผยแพร่
Admin