คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมติดตามการดำเนินการการใช้ระบบคัดกรอก Triage ของห้องฉุกเฉิน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมติดตามการดำเนินการการใช้ระบบคัดกรอก Triage การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลแม่วาง โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลดอยสะเก็ด โรงพยาบาลดอยสะเก็ด พูดคุยการใช้งานระบบคัดกรองร่วมกับ ทีม ผศ.ดร.นพพล  ชูศรี  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พูดคุยการใช้งานและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และการแก้ไขเพื่อให้เกิดการต่อยอดการใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉิน  ณ ห้องประชุมคณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-07-16
ผู้เผยแพร่
Admin