คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ รุ่นที่ 2

ในวันที่ 11 กันยายน 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีหน่วยงานและตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมเพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่เผยแพร่
2020-09-15
ผู้เผยแพร่
admin