กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care)

วันที่ 22 กันยายน 2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประขุมประกอบด้วยคณะทำงานการพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นฟู ผู้ป่วยระยะกลาง โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลแม่ข่าย จำนวน 40 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนิเทศติดตามเยี่ยมหน่วยบริการจัดระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางติดตามความก้าวหน้าการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำคู่มือการจัดบริการ เพื่อเป้นแนวทางปฎิบัติต่อไป

วันที่เผยแพร่
2020-09-23
ผู้เผยแพร่
Admin