แมสคอม ร่วมผลักศักยภาพบุคลากร ผลิตสื่ออย่างไรให้น่าสนใจ

วันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน ได้จัดอบรมผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากรการแพทย์-สาธารณสุข จำนวนประมาณ 50 ท่าน ภายใต้โครงการภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ.) หรือ Smart Emergency Care Services Integration (SECSI) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อของบุคลากรที่ขับเคลื่อนภายใต้โครงการฯ โดยอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดการอบรม และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมคระทำงานเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ การอบรมได้เชิญวิทยากรมากความสามารถอย่าง “Mesati Production” ที่ผ่านงานผลิตสื่อและโฆษณาครบวงจรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มเพื่อรับโจทย์สำหรับการถ่ายวิดีโอ พร้อมให้วิทยากรคอมเมนต์ผลงาน ช่วงบ่ายเป็นการสอนใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นพร้อมเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการตัดต่อ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในงานของตนได้

วันที่เผยแพร่
2020-09-23
ผู้เผยแพร่
Admin