นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ ร่วมกับทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชั่นและโปรแกรม E -AMB และ E-CARE

วันที่ 15 ตค.63 เวลา 08.30-17.00 น. นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมกับทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชั่นและโปรแกรม E -AMB และ E-CARE แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการและแกนนำชุมชนอำเภอเชียงของ รุ่นที่ 4 จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ

วันที่เผยแพร่
2020-10-16
ผู้เผยแพร่
Admin