การประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย ปีที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยปีที่ 2 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ : การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานและโครงการที่เข้าร่วมทั้งหมด 7 โครงการ

วันที่เผยแพร่
2020-11-13
ผู้เผยแพร่
Admin