การประชุมนำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พื้นที่ภาคใต้)

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ประชุมนำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พื้นที่ภาคใต้) ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่เผยแพร่
2020-12-08
ผู้เผยแพร่
admin