การประชุมพิจารณาโครงการย่อยภาคใต้

ในวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมพิจารณาและชี้แจงการบริหารจัดการงบประมาณโครงการย่อยปีที่2 ภาคใต้

วันที่เผยแพร่
2021-01-13
ผู้เผยแพร่
Admin