การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องงานวิจัย R&D การเขียนรายงานความก้าวหน้า และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์กับทีมวิจัย รพ.สันป่าตอง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการ ODU และทีมวิจัย ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องงานวิจัย R&D การเขียนรายงานความก้าวหน้า และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ทีมวิจัย รพ.สันป่าตอง ณ ห้องประชุมเบญจมาศ โรงพยาบาลสันป่าตอง

วันที่เผยแพร่
2021-02-24
ผู้เผยแพร่
Admin