การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ ODU และคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D" ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากหน่วยรับทุนเครือข่ายภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 31 โครงการ เข้าร่วมการอบรม

https://drive.google.com/drive/folders/1J51fLV08-1ovpt3qnkMCkMPCeK9qbFQQ?usp=sharing

วันที่เผยแพร่
2021-07-08
ผู้เผยแพร่
admin