ทีมวิจัยลงพื้นที่เชื่อม HIS โปรแกรม Speedy ER plus โรงพยาบาลสันกำแพงและโรงพยาบาลแม่วาง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทีมวิจัยลงพื้นที่เชื่อม HIS โปรแกรม Speedy ER plus สำหรับการขยายผลโครงการการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยอัจฉริยะอย่างไร้รอยต่อ SPEEDY ER PLUS ณ โรงพยาบาลสันกำแพงและโรงพยาบาลแม่วาง

วันที่เผยแพร่
2021-07-21
ผู้เผยแพร่
admin