โรงพยาบาลดอยหล่อ จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การเชื่อมโยงบริการการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

วันที่ 16 ตุลาคม 2562  จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การเชื่อมโยงบริการการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ร่ ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลดอยหล่อ 
ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการที่ไร้รอยต่อ ในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการดูแลต่อเนื่อง ระดับอำเภอ

วันที่เผยแพร่
2019-11-01
ผู้เผยแพร่
Admin