โรงพยาบาลจอมทอง จัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินโครงการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลจอมทอง จัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจอมทอง  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

วันที่เผยแพร่
2019-11-01
ผู้เผยแพร่
Admin