โรงพยาบาลดอยหล่อ จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลดอยหล่อ จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการที่ไร้รอยต่อ ในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการดูแลต่อเนื่อง ระดับอำเภอ

วันที่เผยแพร่
2019-11-05
ผู้เผยแพร่
Admin