ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน 5 รุ่น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำโดย รศ.นพ. พีระศักดิ์  เลิศตระการนนท์ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน 5 รุ่น  โครงการการพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2019-11-20
ผู้เผยแพร่
Admin