โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นและองค์การบริหารส่วนตำบลปงตำ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 พศจิกายน 2562 โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นและองค์การบริหารส่วนตำบลปงตำ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 102 คน ภายใต้โครงการผลิตต้นแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน (Trainer of the training) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นและองค์การบริหารส่วนตำบลปงตำ

วันที่เผยแพร่
2019-11-20
ผู้เผยแพร่
Admin