โรงพยาบาลสันป่าตอง จัดประชุมตัวเจ้าหน้าที่แทนของโรงพยาบาลลูกข่าย โซน 3

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลสันป่าตอง จัดประชุมตัวเจ้าหน้าที่แทนของโรงพยาบาลลูกข่าย โซน 3  ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ออน โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลดอยสะเก็ด โรงพยาบาลแม่วาง  ประชุมชี้แจงโครงการ​ และการเก็บข้อมูล​ รวมถึงขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงพยาบาล ภายใต้ โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉิน  ณห้องประชุมเบญจมาศ​  โรงพยาบาลสันป่าตอง

วันที่เผยแพร่
2019-11-20
ผู้เผยแพร่
Admin