ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน 5 รุ่น ครั้งที่ 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะทำงาน นำโดย รศ.นพ. พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ จัดอบรมบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลสุเทพจำนวน 40 ท่าน(รุ่นที่ 2 ) ภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ

วันที่เผยแพร่
2019-11-25
ผู้เผยแพร่
Admin