ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน 5 รุ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.นพ. พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์  รจัดอบรมบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลสุเทพจำนวน 40 ท่าน ภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3  ณ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2019-11-25
ผู้เผยแพร่
Admin