โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินพื้นที่ตำบลแม่งอนและตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินให้กับประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน และ พื้นที่องค์การบริหารส่งวนตำบลโป่งน้ำร้อน มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 43 คน  ภายใต้โครงการผลิตต้นแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนและห้องประชุมองค์การบริหารส่งวนตำบลโป่งน้ำร้อน

วันที่เผยแพร่
2019-11-25
ผู้เผยแพร่
Admin