ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน 5 รุ่น ครั้งที่ 4

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการจัดอบรมภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 นำทีมโดยหัวหน้าโครงการ รศ.นพ. พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ พร้อมทั้งทีมงานและวิทยากรโดยมีการจัดอบรมบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลสุเทพจำนวน 59 ท่าน ณ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2019-12-02
ผู้เผยแพร่
Admin