โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ระบบบริการเบื้องต้นกับระบบข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินฯ

วันที่ 9 ธันวาคม 62  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำโดย พญ.จิตรลดา. อุทัยพิบูลย์ ลงพื้นที่พร้อมด้วยอาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ระบบบริการเบื้องต้นกับระบบข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินฯเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมเพื่อทำการวิจัยต่อไ  ณ รพ.สต.สถาน  และ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อและคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจและอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงราย   

วันที่เผยแพร่
2019-12-11
ผู้เผยแพร่
Admin