โรงพยาบาลสันป่าตองร่วมประชุมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสันป่าตองร่วมประชุมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เพื่อดูรูปแบบแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉิน และเสนอ/แก้ไข รายละเอียด เพื่อปรับปรุงแอพพลิเคชันให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสันป่าตอง

วันที่เผยแพร่
2019-12-11
ผู้เผยแพร่
Admin