โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลแม่วางและโรงพยาบาลหางดง

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลแม่วางและโรงพยาบาลหางดง ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

วันที่เผยแพร่
2019-12-11
ผู้เผยแพร่
Admin