โรงพยาบาลนครพิงค์ ประชุมกลุ่มการดำเนินงานติดตามโครงการ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลนครพิงค์ ประชุมกลุ่มการดำเนินงานติดตามโครงการและเตรียมสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ในยุค 4.0 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์

วันที่เผยแพร่
2019-12-13
ผู้เผยแพร่
Admin