คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการให้คำแนะนำการดำเนินงานและปรึกษาการขยายผลต่อ ยอดของหน่วยผู้รับทุนพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย และโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1  

วันที่เผยแพร่
2020-01-14
ผู้เผยแพร่
Admin