คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อยฯ ร่วมประชุมพูดคุยการดำเนินงานของโครงการ ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  คณะทำงานโครงการพัฒนาติดตาม ประเมินผลโครงการย่อย ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ร่วมพูดคุยการดำเนินงานของโครงการ แนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อนำเสนอโครงการย่อยร่วมกันกับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่เผยแพร่
2020-02-26
ผู้เผยแพร่
Admin