สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บขั้นพื้นฐาน โดยใช้ NodeJS ,VueJS ,MySQL and Firebase

วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บขั้นพื้นฐาน โดยใช้ NodeJS ,VueJS ,MySQL and Firebase  ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่   ณ ห้องห้วยฮ่องไคร้ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีคุณ เสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ หัวหน้านักพัฒนาซอฟต์แวร์ (CTO) บริษัท วันดี โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากร

วันที่เผยแพร่
2020-03-20
ผู้เผยแพร่
Admin