ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่่องการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Hospital ณ ห้องห้วยฮ่องไคร้  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-03-20
ผู้เผยแพร่
Admin