แอปพิเคชั่นคัดกรองตนเอง ประเมินความเสี่ยที่จัติดเชื้อโรคโควิด-19

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเชิญสัมภาษณ์ในรายการ "เช้านี้ที่ภาคเหนือ" สำนักข่าว NBT North  กล่าวถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือในการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ จึงดำเนินการร่วมพัฒนาระบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงและประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง  ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัย ลดความตื่นตระหนกในประชาชน และได้รองรับภาษาทั้งชายวไทยและต่างชาติ

วันที่เผยแพร่
2020-04-07
ผู้เผยแพร่
Admin