การประชุมการพัฒนาโปรแกรม COVID 19 Hospital ระดับจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2563  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดประชุมการพัฒนาโปรแกรม COVID 19  Hospital  ระดับจังหวัด  โดยมีคณะทำงานพัฒนาระบบ มีผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ทั้งกลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นต้น ณ ห้องประชุมอินทนน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังโรคการจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อ ระดับจังหวัด 

วันที่เผยแพร่
2020-04-08
ผู้เผยแพร่
Admin