สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจัดระบบบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลจอมทองและโรงพยาบาลสันทราย

ในวันที่ 1 และ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเยี่ยมนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจัดระบบบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง ในโรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลจอมทองและโรงพยาบาลสันทราย โดยแพทย์หญิงชลาทิพย์ ซื่อวัฒนะ เป็นประธานในการดำเนินการ

วันที่เผยแพร่
2020-10-09
ผู้เผยแพร่
admin