การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2021-06-10
ผู้เผยแพร่
admin