โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมถอดบทเรียนโรงพยาบาลสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมถอดบทเรียนโรงพยาบาลสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2021-09-15
ผู้เผยแพร่
admin