โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่อง หลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฯ จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อระดมสมอง หาความต้องการ ของ CG, อสม, อปท,รพ.สต.ใน รพ.ขอนแก่น ฯลฯ

โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลต่อเนื่อง หลังการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และการบาดเจ็บที่สมอง จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อระดมสมอง หาความต้องการ ของ CG, อสม, อปท,รพ.สต.ใน รพ.ขอนแก่น และเขตเมือง,รพ.ชุมแพ,รพ.สิรินทร, รพ.กระนวน,รพ.น้ำพอง,บ้านไผ่และเมืองพล โดยได้รับเกียรติจาก พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น และผู้อำนวยการงานวิจัยของโครงการกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โครงการวิจัยได้เสร็จสิ้นขั้นตอน ระยะที่ 1 คือการวิเคราะห์สถานการณ์ ในบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด นักวจีบำบัด ในครั้งที่1 และ ในCG,อสม,อปท, ในครั้งที่2 ในพื้นที่ที่กำหนดและจะดำเนิน เข้าสู่ ระยะที่ 2 ต่อไป

วันที่เผยแพร่
2021-09-28
ผู้เผยแพร่
admin