การประชุมโครงการวิจัยยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเร่งด่วน ในผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเร่งด่วนในผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาล จัดการประชุมเพื่อทบทวนโครงการและความสำคัญของ Stroke Fast Tract ติดตั้งและแนะนำการใช้ application พร้อมฝึกปฎิบัติการดูแล Stroke Fast Tract และการใช้ application

วันที่เผยแพร่
2021-10-11
ผู้เผยแพร่
admin