การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการย่อยฯ โดยหัวหน้าแต่ละโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อคิดเห็น

วันที่เผยแพร่
2021-10-12
ผู้เผยแพร่
admin