โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิต จากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว และทีมวิจัยจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมเสริมพลังผลลัพธ์โครงการวิจัย

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิต จากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว และทีมวิจัยจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมเสริมพลังผลลัพธ์โครงการวิจัย ในจังหวัดขอนแก่น

วันที่เผยแพร่
2021-12-09
ผู้เผยแพร่
admin