โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนฯ ทำโครงเหล็กดึงตัวให้ผู้ป่วยและการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วยผู้ดูแลตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการสนทนากลุ่ม

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว ทำโครงเหล็กดึงตัวให้ผู้ป่วย โดยการช่วยเหลือกันระหว่างเครือข่ายสาวะถีและโนนท่อน รวมทั้งการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วยผู้ดูแลตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยมีความรู้สึกอิ่มใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความอยู่ดีมีสุขระดับหนึ่งแม้จะเป็นช่วงสั้นๆที่เราเริ่มปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รพ. สตทั้งสิ 248 แห่งในจังหวัดขอนแก่นโอนย้ายเข้าสู่การดูแลของอบตและเทศบาลยิ่งเป็นเงื่อนไขสนับสนุนสร้างสร้างระบบที่ควรเป็นต้นแบบของการดูแลผู้ป่วยทุพลภาพเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง

วันที่เผยแพร่
2021-12-20
ผู้เผยแพร่
admin