การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2

วันที่ 26 มกราคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2022-01-26
ผู้เผยแพร่
admin