คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. และผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพเพื่อสนับสนุนการรักษาและบริการในเครือข่ายพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานบริหารแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย Spearhead ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพเพื่อสนับสนุนการรักษาและบริการในเครือข่ายพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรมแพลตฟอร์ม CMUgency เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานรถฉุกเฉินและ CMUSmart Weight Balance Device มาใช้สนับสนุนการบริการในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2022-05-11
ผู้เผยแพร่
admin