การประชุมระดมสมอง "โอกาสและความต้องการในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจร"

วันที่ 19 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ประธานแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ได้เปิดการประชุมระดมสมอง โอกาสและความต้องการในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจร โดยมีเวทีอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ "ระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหม่ : โอกาสและความต้องการในการพัฒนา" และการแบ่งกลุ่มร่วมระดมสมองในหัวข้อต่างๆ จากบุคลากรในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วันที่เผยแพร่
2022-09-26
ผู้เผยแพร่
admin