ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ม.3 ในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาติ จำนวน 60 คน ทีมคณะครูแนะแนวสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมผลิตสื่อจำลองการฝึกซ้อม

วันที่เผยแพร่
2023-02-02
ผู้เผยแพร่
admin