ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนได้บูรณาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมแนะแนว จำนวน 30 คน ทีมครูแกนนำและรองผู้อำนวยการ ได้สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม

วันที่เผยแพร่
2023-02-15
ผู้เผยแพร่
admin