การประชุมหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรัง โดย ทีมวิจัยโครงการสาธารณสุขทางทะเลฯ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยโครงการสาธารณสุขทางทะเลฯ ได้จัดประชุมหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมี สสจ.ตรัง สสอ.กันตัง รพ.ตรัง รพ.กันตัง รพ.สต.เกาะลิบง ร่วมประชุมและเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของห้องฉุกเฉินรวมถึงศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของโรงพยาบาลตรัง โดยได้รับข้อเสนอแนะในการบูรณาการกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการดูแล ส่งต่อระหว่าง 4 เกาะสำคัญของจังหวัดตรัง ได้แก่ เกาะลิบง เกาะมุก เกาะกระดาน และเกาะสุกร ซึ่งทางทีมวิจัยจะทำการลงพื้นที่ประชุมกับผู้นำชุมชน ศึกษาบริบทและความเสี่ยงของชายหาด ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และจัดอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ทางทะเลสำหรับประชาชนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ณ เกาะลิบงต่อไป สำหรับเกาะลิบง จังหวัดตรังนับเป็นพื้นที่ที่ 3 ของเป้าหมายในการดำเนินโครงการจาก 6 พื้นที่ใน 6 จังหวัดภาคใต้

วันที่เผยแพร่
2023-02-20
ผู้เผยแพร่
admin