ทีมวิจัยโครงการสาธารณสุขทางทะเลฯ จัดอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะลิบง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมวิจัยโครงการสาธารณสุขทางทะเลฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะลิบง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งเสริมให้คนในพื้นที่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเน้นในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุและสัตว์ทะเลมีพิษ (แมงกะพรุน เม่นทะเล หอยเต้าปูน ปลาดระเบน) ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นมากที่สุด 2 อันดับแรกในพื้นที่ โดยมีผู้นำชุมชน อาสากู้ชีพ กู้ภัย ครู นักเรียน ผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 50 คน

วันที่เผยแพร่
2023-02-20
ผู้เผยแพร่
admin