กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการขับรถอย่างปลอดภัยในการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการขับรถอย่างปลอดภัยในการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล โดยมีนางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอพัก 700 ปี การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนทฤษฎี องค์ความรู้ และทักษะการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล ทั้งในเรื่องเทคนิคที่สำคัญสำหรับการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการขับรถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้เรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ

วันที่เผยแพร่
2023-02-22
ผู้เผยแพร่
admin